LivAndFit asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
LivAndFit, y-tunnus 2689541-2
Savilahdenkatu 10
50100 MIKKELI

Yhteyshenkilö
Tiina Puustinen
info@livandfit.com

Tekninen toteutus
Petri Koivula
petri.koivula@iki.fi

Käyttötarkoitus

LivAndFitin asiakkaiden asiakassuhteiden ja tilausten hallinta sekä arkistointi. LivAndFitin toiminnan kehittäminen ja tilastollinen seuranta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

LivAndFitin oman mainonnan kohdentaminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanien palvelimille teknisistä syistä.

LivAndFit voi julkaista asiakasrekisterin tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, esimerkiksi postitustarroja tulostaessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse, puhelimella tai postilla.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Säilytettävät tiedot

Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Tehdyt tilaukset
Postitusten seurantatiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta LivAndFitin ulkopuolelle. Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle vain, jos se on yhteistyökumppanin toiminnan kannalta tarpeellista.

Rekisteriin rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan pyydettäessä. Poistopyynnön voi ilmoittaa sähköpostitse, puhelimella tai postilla.

Suojaus

Sivullisilla ei ole pääsyä rekisterin tietoihin. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Tilatessa annetut tiedot välitetään SSL-suojatun yhteyden yli.